Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vadovybės atsišaukimas "Lietuviai!", draudžiantis visiems legalizavusiesiems partizanams vaikščioti po miškus

1945-09-05
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
261