Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkinės bataliono vado Adolfo Ramanausko-Vanago grupės vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui siunčiami statistiniai duomenys apie bataliono būrių partizanus

1945-09-18
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
240