Dokumentai

Pradžia

[Išrašas iš] Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-09-05 įsakymo Nr. 10 dėl Merkio rinktinės struktūrinio suskirstymo ir rinktinės dalinių vadų bei grupės štabo pareigūnų paskyrimo patvirtinimo

[Išrašas] darytas 1945 m. rugsėjo 5–11 d.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
218