Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 12 dėl partizanų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų

1945-09-22
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
178