Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 1 Merkinės bataliono [dalinių] vadams, kuriuo patvirtinami bataliono struktūrinis suskirstymas ir būrių vadovybė

1945-09-25
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
1