Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės partizanų skiriamųjų ženklų eskizai

1945-09-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
16
Lapų Nr.
123, 124