Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) atsišaukimas „Į LLA vyrus“ dėl ginkluotos kovos su sovietine opukacija

1945-09-25
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
218
Lapų Nr.
1