Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos Žaibo būrio vado Žaibo (slap.) [1946-09] raportas 2-osios kuopos vadui apie bausmės Gražiškių vls. Liepalotų k. gyventojui įvykdymą. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-09-17
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
174