Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-20 nurodymas [3-ojo] bataliono vadui Jonui Jakubavičiui- Rugiui atvykti pas partizaną Narą (slap.) arba jo ryšininką. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-09-20]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
339