Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-09-18 nurodymas partizanui Šturmui (slap.) skubiai grąžinti kulkosvaidį su apkabomis ir šoviniais partizanui Trečiokui (slap.). Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-09-18]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
284