Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 2-ojo būrio 3-ojo skyriaus] skyrininko [Vytauto Janulevičiaus]-Karvelio ir partizanų Bevardžio (slap.), Genio (slap.), Žalgirio (slap.) ir kt. pranešimas apie [MVD slaptųjų bendradarbių] Onos ir Zigmo Karkauskų likvidavimą

1946-10-02
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
222