Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto raportas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie [MVD slaptųjų bendradarbių] Elenos Penkauskienės ir Ipolito Gelusevičiaus likvidavimą

1946-10-05
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
194