Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizano Vaidelučio (slap.) prašymas bataliono vadui leisti dėvėti Sužeidimo ženklą

1946-10-05
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
432 atv., 432 a