Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas 2-ojo bataliono vadui [Edvardui Juknaičiui]-Petraičiui, kuriame prašoma skirti palydą Merkio rinktinės vadovybei vykstant į susitikimą bei apie būsimą susitikimą pranešti partizanams [Antanui Subačiui]-Taurui ir [Petrui Petrūnui]-Viktorui

1946-10-07
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
310