Dokumentai

Pradžia

Žinios apie tarptautinius įvykius

1946 m. [spalis]
Veiklos dokumentai

Paimta iš Žemaičių apygardos štabo apsaugos dalinio vado Vlado Montvydo ryšininko Stasio Remeikio-Kulkos

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
10678/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
185-1