Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1946-10-05 įsakymas Nr. 17 dėl Tauro apygardos įsakymų Nr. 23, 24, 27 paskelbimo, rinktinės 2-osios kuopos įsteigimo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-10-05
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
8