Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Žaliuko 1946-10-04 įsakymas Nr. 16 dėl rinktinės veiklos organizavimo, turto apskaitos, partizanų drausmės, ryšių palaikymo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-10-04
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
7