Dokumentai

Pradžia

LSSR KGB darbuotojų darytos partizanų dokumentų ir daiktų (žibintuvėlio ir rašomosios mašinėlės juostelės) nuotraukos

1957 m. sausio 14–17 d.
Fotodokumentai

Dokumentai ir daiktai 1957-01-13 rasti Varėnos r. Bingelių ir Puvočių k. gyventojų Stasės Bilinskienės ir Vaclovo Glavicko sodybose.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
6
Lapų Nr.
225