Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų skelbimas Nr. 2, draudžiantis gaminti naminę degtinę

Nenustatyta data
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
263
Pastabos