Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado adjutanto Vinco Ivanausko-Gegučio 1945-11-03 pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-11-03]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
261