Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado adjutanto 1945-11-16 nurodymas partizanui Senavaičiui (slap.) panaudotų rekvizicinių kvitų šakneles grąžinti rinktinės štabui. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-11-16]
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
251