Dokumentai

Pradžia

N. apygardos partizanų štabo atsišaukimas "Tarybinių įstaigų tarnautojai ir darbininkai!", raginantis neimti iš bolševikų ginklų

1945-11-15
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
243
Pastabos