Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-05] įsakymas Nr. 18 dėl Marcinkonių bataliono vado pavaduotojo Zigmo Šerkšno-Tigro išbraukimo iš partizanų sąrašų. Ištrauka

Nuorašas darytas 1945 m. lapkritį
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
183