Dokumentai

Pradžia

Seniūnijos komendanto priesaikos blankas

1945-11-23
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
360
Pastabos
Dokumentas saugomas A. Ramanausko-Vanago baudžiamojoje byloje.