Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės Šturmano būrio vado Petro Bingelio-Šturmano sudarytas partizanų, sutinkančių dalyvauti mokymuose, sąrašas

1946-05-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
272