Dokumentai

Pradžia

A apygardos štabo nurodymai dėl teisminių procedūrų suvienodinimo partizanų daliniuose

Ne vėliau kaip 1946-06-05
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
19