Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago prašymas apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui skirti Merkio rinktinės daliniams daugiau laikraščio „Laisvės varpas“ egzempliorių

1946-05-15
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
434