Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago būrio vadui [Petrui Bingeliui]-Šturmanui siųstų laikraščių „Laisvės varpas“, įspėjimų [blankų], draudimų vaikščioti po miškus bei partizanui [Adolfui Baubliui]-Merkiui skirtos siuntos 1946-05-14 lydraštis. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-05-14]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
426