Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio šifruotas nurodymas Merkinės rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui dėl tarpusavio ryšių organizavimo

Ne vėliau kaip 1947-03-05
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
90