Dokumentai

Pradžia

A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-11-18 įsakymas Nr. 1 dėl pradėtų eiti apygardos vado pareigų ir Dzūkų grupės pavadinimo pasikeitimo. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-11-18]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
224