Dokumentai

Pradžia

A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1946-04-16 įsakymas Nr. 14 dėl partizanų apdovanojimo. Nuorašas

Nuorašas darytas 1946 m. balandžio 16–gegužės 13 d.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
162, 163