Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado [Vinco Batulevičiaus]-Gailiaus rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1945 m. lapkričio mėn.

1945-11-24
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
253