Dokumentai

Pradžia

Aleksandras Veverskis

1945-11-28
Fotodokumentai

A. Veverskis – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1941–1945 m.). Nuotrauka daryta LSSR NKGB Kauno m. skyriaus vidaus kalėjime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
9164/3
Bylos priedas
Stebėjimo byla 1
Lapų Nr.
6