Dokumentai

Pradžia

A apygardos laikraštis "Laisvės varpas" Nr. 5(7)

1946-04-05
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
11
Lapų Nr.
43