Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui pateiktas pasižymėjusių partizanų 1946-04-12 sąrašas. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-04-12]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
325