Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės Varėnos bataliono žuvusių partizanų sąrašas

[1946-04-13]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
320