Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės Varėnos bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamo pasižymėjusių partizanų ir jų rėmėjų sąrašo lydraštis

1946-04-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
317