Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-01-04 įspėjimas Merkinės bataliono vadui [Vincui Batulevičiui]-Gailiui dėl aplaidaus pareigų vykdymo ir nurodymas duomenis apie rinkimų eigą pristatyti iki 1946 m balandžio 27 d. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-04-12]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
262