Dokumentai

Pradžia

A apygardos vado [Juozo Vitkaus-Kazimieraičio] 1945-11-30 nurodymas rinktinių vadams dėl pasilinksminimų draudimo. Nuorašas

Nuorašas darytas [1945-11-30]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
259