Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) A apygardos vado 1946-04-13 įsakymas Nr. 13 dėl Šarūno rinktinės Seirijų bataliono vado Antano Grušausko-Siaubo papeikimo ir kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-04-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
14
Lapų Nr.
166