Dokumentai

Pradžia

Partizanų eilėraštis „Motinai“

1946-03-31
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas 1947-08-23 paimtas iš Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų ryšininkės Aldonos Jadvygos Griciūtės-Saulės Telšių aps., Šarkių miške.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15807/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
157-5