Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų leidinys, kuriame apžvelgiamos vidaus ir užsienio politinės žinios

[1945 m. gruodis]
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
130
Pastabos