Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio karo lauko teismo [1946-05-09] posėdžio protokolas

1946-05-17
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėta Zigmo Grigo, Miko Miškinio, Jokūbo Tamulevičiaus ir Kazio Tamulevičiaus byla.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
35