Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės [Masališkių būrio] partizanų pirmūnų sąrašas

1946-05-18
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
274