Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago rinktinės dalinių vadams siunčiamų rekvizicinių kvitų 1946-05-19 lydraštis. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-05-19]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
265