Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės Druskininkų bataliono [vado] Edvardo Juknaičio-Petraičio pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus

1946-05-19
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
264