Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-05-19 prašymas Pietų Lietuvos srities vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atsiųsti Merkio rinktinės veikimo teritorijos žemėlapių. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-05-19]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
242