Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės Merkio rinktinės Merkinės bataliono partizano Karvelio (slap.) žūties 1945 m. liepos mėn. aplinkybių aprašymas

1946-12-06
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
220