Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizanų Viktoro Bucevičiaus-Sekretoriaus ir Zigmo Galčiaus-Perkūno žūties 1946 m. liepos 27 d. [Varėnos aps. Merkinės vls. Pilvingių k.] aplinkybių aprašymas

1946-12-07
Veiklos dokumentai

Kartu žuvo Zigmo Galčiaus žmona Bronė Galčiuvienė.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
219