Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Merkio rinktinės] partizanų karo lauko teismo, įvykusio 1946 m. gruodžio 9 d., sprendimas

1946-12-09
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėta 3-ojo bataliono partizanų Špoko (slap.) ir Ąžuolo (slap.) byla.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
93